icon-facebookicon-youtube


Contact us

Liên hệ

Ban tổ chức:
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM)
Địa chỉ: Tầng 10, số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại: 84-4-38217457 (Ext. 107)    Fax: 84-4-38217459

Đơn vị thực hiện:
Công ty TNHH Lê và Anh em (Le Bros) và Công ty CIS Vietnam
Thông tin triển lãm: Mr Dương Lê Minh - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0906 069 083
Thông tin truyền thông: Ms Đỗ Vũ Diệu Linh - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: (+84.4) 3 868 9568 (Ext: 317)


Đơn vị tổ chức

logo vammlogo cislogo lebros

Bảo trợ truyền thông

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01